Napište text

Jsme poradci v oblasti kyberbezpečnosti a digitální transformace

Firma Digisec je specializovaná na poskytování služeb a poradenství v oblasti digitální transformace. Jejím hlavním cílem je pomáhat podnikům a organizacím využívat moderní technologie a digitální nástroje k maximalizaci jejich potenciálu a efektivity.

Pracovní náplň firmy Digisec zahrnuje širokou škálu činností, které pomáhají klientům dosáhnout jejich digitálních cílů. Klientům nabízí poradenské služby ve strategickém plánování digitalizace, analýze současného stavu a navrhování konkrétních řešení pro zlepšení jejich digitálních procesů.

Firma Digisec je také aktivní v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. Poskytuje klientům služby v oblasti identifikace a eliminace bezpečnostních hrozeb, audity bezpečnosti a implementaci bezpečnostních opatření pro ochranu citlivých informací.

Díky týmu zkušených odborníků a partnerským vztahům s předními dodavateli technologií je firma Digisec schopna poskytnout komplexní a profesionální služby v oblasti digitalizace. Jejím cílem je být dlouhodobým partnerem klientů a pomáhat jim dosahovat úspěchu prostřednictvím inovativních a efektivních digitálních řešení.

Digitalizace

Návrh digitalizace procesů

Posoudíme stav digitalizace ve vaší instituci, navrhneme vhodné platformy a doporučíme způsoby jejich nasazení v různých oblastech podnikových procesů. Cílem je navrhnout projektové záměry, které generačně změní přístup k tomu, jak děláte věci dnes.

Návrh aplikací a portálů

Pro jednotlivé digitalizační projekty vypracujeme detailní zadání pro implementaci a vývoj potřebných aplikací a portálů. Správné a architektonicky přesné zadání je důležité pro další úspěch jednotlivých záměrů.

Návrh digitalizace oběhu dokumentů

Procesy digitálního oběhu, schvalování, podepisování a archivace dokumentů jsou nedílnou součástí digitalizačních aktivit v rámci komerční i státní sféry. Díky bezpapírové dokumentaci dochází k snížení nákladů a zlepšení celkové kvality fungování. Pomůžeme Vám definovat přechod na digitální dokumentaci.

Informační koncepce pro OVM a další povinné organizace

V návaznosti na zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy je nutné, aby OVM a další organizace měly vytvořenou, schválenou a certifikovanou Informační koncepci. My takovou koncepci umíme efektivně připravit a to i s ohledem na aktuální zpřísněný zákon/vyhlášku.

Enterprise architektura a příprava žádostí OHA

Dodáváme správné a podrobné architektonické modely v business, aplikační i technologické vrstvě. Tyto modely jsou potřebné pro realizace náročných projektů, plánování ICT a v případě vybraných organizací také pi jednání s odborem hlavního architekta (OHA).

Podpora při realizaci veřejných zakázek

Pro veřejné a sektorové zadavatele poskytujeme podporu při přípravě zadávací části veřejných zakázek. Pracujeme komplexně, naší parketou je správné zadání a správný obchodní model, legislativní otázky zabezpečujeme s partnerskou právní kanceláři. Klienta podporuje i v zodpovídání dotazů a zpracování námitek.

Cybersecurity

Zpracování analýzy rizik

Společně s klientem připravíme metodickou analýzu rizik, která je základem veškerého plánování a investování v oblasti kybernetické bezpečnosti. Z formálně i věcně správné analýzy rizik se odvíjí všechny ostatní procesní a technologická rozhodnutí.

Audit a koncepce řízení kybernetické bezpečnosti

V návaznosti na specifika klienta navrhneme a připravíme veškerou metodickou, procesní a dokumentovou základnu kybernetické bezpečnosti. Jsme připraveni provést různé stupně auditní činnosti v procesní i technologické rovině.

Outsourcing rolí v kyberbezpečnosti

V rámci interních procesů klienta můžeme outsourcovat role v kybernetické bezpečnosti a to jak Manažera kybernetické bezpečnosti tak Architekta kybernetické bezpečnosti. Může se jednat o dlouhodobý provozní stav organizace nebo o jednotlivé projekty.


Naši lidé


Mgr. Ing. Marek Najman

Praxe

15

Zaměření

Architektura kybernetické bezpečnosti

Digitalizace v prostředí krajů a obcí

Analýza procesů

Návrh aplikační architektury a aplikací

Klíčové projekty

 • 2022 - 2024        Ministerstvo spravedlnosti - analýza a bezpečnost několika VIS
 • 2022 - 2024        Hl. m. Praha - analýza a návrh portálu Praha.eu 
 • 2022 - 2024        Nemocnice Na Bulovkce digitalizace zdravotnicvtví -vývoj pro klinickou farmacii a přepravu pacientů
 • 2022 - 2023        Středočeský kraj - vývoj a implementace portálu stredoceskykraj.cz 
 • 2017 -  2018        Středočeský kraj - projekt zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu
 • 2011-2016           Letiště Praha - vybudování tréninkového systému a metodiky výcviku bezpečnostních pracovníků
 • 2011                    Ministerstvo dopravy - Národní program bezpečnostního výcviku

LinkedIn

Ing. Tomáš Hamr

Praxe

25

Zaměření

Digitalizace zdravotnictví

Architektura kybernetické bezpečnosti

Business analýza a strategie

Projektové řízení

Klíčové projekty

 • 2022 - 2024     Hlavní město Praha - vývoj a implementace protálu Praha.EU
 • 2022 - 2023     Středočeský kraj - vývoj a implementace portálu stredoceskykraj.cz 
 • 2022 - 2024     Nemocnice Na Bulovkce digitalizace zdravotnicvtví -vývoj pro klinickou farmacii a přepravu pacientů
 • 2017 - 2023      oncomed manufacturing - investiční výstavba výrobní linky ve farmaceutické výrobě (GMP prostředí)  
 • 2016 - 2017       CPI Group - implementace ERP systému ve skupině
 • 2015                  Státní pozemkový úřad - audit kybernetické bezpečnosti
 • 2015                  Hlavní město Praha - strategie kybenetické bezpečnosti
 • 2009 - 2013      Státní pozemkový úřad - komplexní elektronizace úřadu

LinkedIn

Reference